15 Ian

Hotărâre nr. 1666 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Hotărâre nr. 1666, din 7 octombrie 2004, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 987 din 27 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
–––––
Ministru de stat,
ministrul administraţiei şi internelor,
Marian Florian Săniuţă
p. Directorul Serviciului Român
de Informaţii,
Ion Popescu
Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Dan Mircea Popescu

Bucureşti, 7 octombrie 2004.
Nr. 1.666.

Legislatie

0 Comment

related posts